استارتاپ

طراحی سامانه هوشمند تایید اصالت فرش دستباف ایرانی توسط محققان کشور

محققان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای اولین بار در دنیا سامانه هوشمندی را طراحی کردند که با شناسایی، ثبت و تایید اصالت فرش دستباف به این هنر ملی و میراث فرهنگی ارج نهاده و از آن محافظت می نماید.

30 شهریور 1399